HUOM!

Kuvien käyttäminen ilman lupaa on tekijänoikeusrikos. Tämän blogin kuvia ei saa käyttää virtuaalikenneleissä eikä muissakaan samantyyppisissä asiayhteyksissä.

VALIKKOPALKKI

12. maaliskuuta 2017

Kim Kurkisen agilitykoulutuksessa / Agility with Kim Kurkinen

Jokainen suomalainen agilityharrastaja tuntee varmasti Kim Kurkisen nimen. Viime viikonloppuna Oulun Koirakerho järjesti agilitykoulutusviikonlopun Haukkukeitaalla Evidensia Areenalla. Pääsimme Galan kanssa matkaan juuri ja juuri, koska koulutus oli ihan myyty loppuun. Onneksi ehdin varata paikan meille, koska Petri ja Arwen eivät enää matkaan mahtuneet. Lisäksi agilitykouluttajana sain hieman alennustakin, joten koulutussessiossa oli siten kannattavaa käydä.

Every Finnish agility enthusiast knows for sure name Kim Kurkinen. Last weekend Oulun Koirakerho organized a training weekend at Haukkukeidas at Evidensia Areena. I was lucky with Galan to get on that course, because it was booked solid. Unfortunately Petri and Arwen were not able to get on that course. In addition, because I am an agility trainer I got a little off the price, so the training session was worth to visit.

Teimme Galan kanssa radasta siniset pallot, koska vielä puhtimme ei riittänyt valkoiseen rataan. Sininen antoi meille sen, mitä kaipasimmekin. / Gala and I did the blue track, because there are still not enough speed for the white track. Blue gave us what we needed.

1. Alussa esteillä 3 - 5 meillä oli hieman ongelmia. Gala tulee kovalla vauhdilla putkesta ja saa minut kiinni ennen estettä neljä ja ehtii juosta esteestä ohitse. Otimme lähdön Kimin ohjeiden mukaisesti siten, että olin lähdössä noin puolessa välillä ensimmäistä putkea (2). Kun lähdin siitä, ehdin mukavasti ottamaan Galan kiinni ja ohjattua hypylle 4 ja putkeen 5. / At the beginning of the track from obstacles 3 - 5, there was a bit of problems. Gala came with high speed from the tube and catched me up before jump 4 and had time to run past the jump because she didn't got the right commend fast enough. Then Kim guided me to go and start from half way of the first tube (2). When I started there, I had time to comfortably take Gala with me and guide her to jump 4 and in to the tube 5. 

2. Toinen ongelma samassa paikassa oli, että Gala tarvitsee laskeutumistilaa eli Gala haluaa, että hypyssä on tilaa laskeutua, jos näin ei ole, hyppyäkään ei tehdä. Monta kertaa hyppy neljä tuli mentyä ohitse ja kurvattua suoraan putkeen 5. Tuon huomattuamme, korjasimme tilanteen saimme tehtyä onnistuneesti hypyn useita kertoja. / Another problem at the same place was that Gala needs a landing area after the jump. Gala wants to jump so that there is room to land safely, if there is not that, she won't do the jump. Many times she ran past jump 4 and into the tube 5. When we corrected it, we did it many times successfully.

3. Kepeille kaartamisessa hypyltä 10 täytyi ottaa todella tiukka linja. Tein siinä valssin hypyn 10 jälkeen. Sain tehtyä siten kaarroksen todella mukavasti. Galalla on pieni imu aina kepeille, joten se helpotti hommaa. Kepeillä huomasimme sen, että jos kuljen liian hitaasi, Gala hukkaa rytmin suorittaa kepit. Kun ylläpidin vauhtia, rytmi säilyi. Lisäksi meillä oli kolme ohjuria paikallaan - yksi alussa ja kaksi lopussa. Pääsin näin harjoittelemaan parhaiten irtautumista esteelle 12. / From jump 10 to sticks needed very harsh turn so I did waltz there. That way Gala found sticks very easily. She has a bit of a hunger to do them. With sticks, we found that if I walk too slow, Gala looses the rhythm and sticks fail. When I keep up the pace, the rhythm was maintained. In addition, we had three guides in position - one at the beginning and two at the end. That way I was able to train exiting towards jump 12.

4. Esteet 12 ja 13 tuottivat meille ongelmia. Gala on putkiherkkä eli putket ovat hänestä kivoja. Kuitenkin kääntö hypyltä 12 hypylle 13 ja siitä eteenpäin renkaalle 14 olivat vaikeita. Tässä Galalla oli hukassa, mitä minä haluan ja minne haluan mennä. Aluksi opettelimme hitaasti kaarroksen oikealle hypyltä 13 namikupin kanssa. Sen jälkeen lisäsimme suuntimon tarkemmin eli annoin Galalle selkeän ohjeen, minne lähdemme hypyn jälkeen. Lopuksi vielä huomasimme sen, että Gala myös tarkasti katsoo, että liikeratamme eivät saa ns. risteytyä. Kun kiersin putken 5 ohitse, lähdin liian tiukasti kohti hyppyä 13. Nyt otin liikeratani niin, että suuntasin kepeiltä kohti hyppyä 12 ja sieltä kohti hyppyä 13 tarkemmin. Gala lensi kuin unelma sillä tavalla. / Obstacles 12 and 13 gave us problems. Gala is a tube sensitive - so she has a bit hunger to those too. However, turn from jump 12 to jump 13 and from there towards the tire 14 were very hard today. Gala had a such a big speed there and she lost my commands, what I want and where I want to go. At first we trained her to slowly bend to the right after the jump 13 with a price. After that, we started to add clear instructions where we head after the jump. Finally, we found that the Gala also carefully observes that there is no collision course for her and I. When I went around the tube 5, I ran too tightly towards jump 13. That way we were on a collision course. When I corrected my course, so that I ran first towards obstacle 12 and from there to jump 13, Gala flew like a dream. No problems whatsoever. 


Opimme jälleen siis paljon uusia asioita yhteistyöstämme. Suosittelen jokaiselle näitä kursseja, kun ulkopuolinen kouluttaja saapuu vieraaksemme. Omassa koulukunnassamme näämme asiat usein samalla tavalla, ja ulkopuolinen voi antaa siihen tapaan parannuksia. Kiitos siis Kimille koulutuksesta! Oli antoisaa ja mukavaa! / We learn so many new things of our cooperation. I recommend each of these courses, when an external trainer will arrive as our guest. In our own training sessions with familiar coaches we see things often in the same way, but an outsider can provide us lot of improvements. So thank you for Kim of the training! It was a productive and enjoyable!