HUOM!

Kuvien käyttäminen ilman lupaa on tekijänoikeusrikos. Tämän blogin kuvia ei saa käyttää virtuaalikenneleissä eikä muissakaan samantyyppisissä asiayhteyksissä.

VALIKKOPALKKI

28. toukokuuta 2014

Elämänviisauksia / Facts About Happy Life

Pentueemme täytti viimein 6 kk 2.5. Jotenkin sitä ei koskaan uskonut näiden saavuttavan ko. ikää, mutta ihme tapahtui. Kiitos edelleen suuresti Tuijalle, joka auttoi meitä silloin, kun hätä oli suurin. Nämä 6 kk ovat olleet todellakin ihmettelyn aikaa. On ollut upeaa seurata näiden pienokaisten kasvua, tutustumista maailmaan, erilaisiin ihmisiin ja kaikkeen ympärillään. Toisaalta tämä on ollut myös hyvin raskasta aikaa eli tulevaisuudessa ei ole kuin aina yksi pentu kotona kasvamassa. Ei koskaan enää kahta samaan aikaan. Syynä on esimerkiksi sisäsiisteyskasvatus, käytöstavat, ruokailut ja kaikki muu mukava - niihin on käytettävä tuplasti enemmän aikaa. Jos yksi pentu oppii sisäsiistiksi 3 kk ikään mennessä, toivottavasti nämä olisivat sisäsiistejä 7 kk ikään mennessä...

On 2nd of May our Alfa litter had its 6 month birthday. Somehow, I never believed back then that this lot will reach this age, but a miracle happened. I truly thank Tuija again, who helped us when we needed the help most. These six months have been really amazing time. It has been wonderful to watch these little ones growth, exploring the world and all kinds of things and people around them. On the other hand, it has also been a very difficult time. In the future we will not take two puppies at home at the same time. Never again two at the same time. The reasons are, for example, indoor toilet training, manners, meals, and all the other nice things related - they use twice as much time in all of those. If one puppy can learn house-traided in 3 months, hopefully these two would be house-trained by the age of 7 months...Pentusemme - Arwen Undomiel ja Galadriel

Tyttösemme, Arwen ja Gala, ovat nyt n. 33 cm korkeita ja painavat 6 kiloa kappale. Eli jäämme hieman alamittaisiksi. Kaikki tosin sanovat, että eipä sitä tiedä, mutta semmoista se on. Alkutaipaleen kamppailu verotti kuitenkin kasvua, vaikka aluksi ei näyttänytkään siltä.

The girls, Arwen and Gala, are now about 33 cm high and weigh 6 kg each. So, they will be a little undersized. Everyone says that we do not know it yet, but this is the reality liked we it or not. Because we had those struggles at start, it must have taken a toll on growth, even if at first it did not seem that way.

Millainen pentu Gala on? - What kind of puppy is the Gala?

Jos Galaa pitäisi kuvata jollakin tavalla, olisi Gala sellainen ilopilleri. Gala on aina iloinen, aina lähdössä mukaan kaikkeen ja hyvin hyvin aktiivinen. Gala kiusailee koko sakkia siten, että mustat ovat varmasti kimpussa viimeistään metsässä ja antavat neidille kunnolla köniin. Gala tosin pitkillä jaloillaan pääsee kiihdyttämään itsensä kauheaan vauhtiin, joten kiinniottajien tulee tosissaan ajattaa neitiä. Ainoastaan Viivi pääsee rinnalle, mutta toisten pitää tarttua häntään kiinni, koska siihen Lexie ja Arwen korkeintaan yltävät ajattaessaan Galaa. Gala on minun oma mussukka, jonka kanssa lähdemme kokeilemaan agilityä, kun ikä antaa periksi. Vauhti on Galan toinen nimi, joten katsotaan, miten onnistumme siinä. Sen vauhdin eli tuulen Gala on ilmeisesti perinyt isältään Vindiltä.

If I had to describe Gala in some way, I would say that she is a happy pill. Gala is always happy, she is always ready for everything and she is very very active dog. Gala teases the whole gang all the time. So our blacks gang up and give Gala a proper fight back when we go to forest to run free. Gala however with her long legs can accelerate in such a pace, that the catchers must seriously run. Only Viivi is able to get alongside her, but others catch her only by biting her tail. Gala is my own little pumpkin, with whom I will go and try to do agility when the time is right. The speed is Gala's middle name, so we'll see how we can use it. The speed of the wind Gala has apparently inherited from her father Vind.Keholtaan Gala on todella upea ja sopusuhtainen. Kaula on upean pitkä, jota korostaa valkoinen kaulus. Kulmaukset ovat hyvät, jotka antavat Galan keholle sen ryhdin ja vauhdin, jota koira tarvitsee. Kun osat ovat hyvin paikoillaan, vauhtia ja kestävyyttä löytyy. Naama on kaunis tan-merkkeineen ja laikkuineen. Merle-väri saisi olla sinisempi, mutta turkki on upean värinen eli sellainen tasaisen laikukas, millainen merlen turkin tulee ollakin. Tarkoitus olisi käyttää neitiä muutamassa näyttelyssä, että tiedämme, mitä neidistä tykätään.

Galas body is a truly stunning and well proportioned. The neck has a great length of which a white collar supports. She has good angulations, which provide the great posture and the speed what a dog needs. When these parts are in right place, pace and endurance can be found. Her face is a beautiful with those tan signs and spots. Merle color could be bluer, but the coat has a great color, it is smoothly mottled, like a good merle should be. I am thinking of taking her to a few shows that we know what kind of girl she really is.

Millainen pentu Arwen on? - What kind of puppy is Arwen?

Jos Gala oli vauhtityttö, Arwen on haaveilija. Arwen on ottanut paljon emostaan eli on hyvin omapäinen, omistava ja nousemassa hiljalleen tämän lauman valtiaksi Lexien jälkeen. Arwenilla on sitä rohkeutta haastaa isommat, joten aina, kun on mahdollisuus, sen se neiti tekee. Arwen on myös hyppijä ja loikkija, jonka ei välttämättä tarvitse koskea maahan, kun hän vaihtaa paikkaa olohuoneessa. Sama hyppiä sohvalta nojatuoliin ja takaisin. Eli jos Gala on juoksukuningatar, Arwen on hyppykuningatar. Tämäkin on varmaan peritty isäktä Vindiltä.

If Gala is a girl with a speed, Arwen is a dreamer. Arwen has taken a lot from her mother - she is a very headstrong, owning and rising slowly higher and higher in this flock, but not over Lexie. Arwen has the courage to challenge the bigger ones, so every time she has a chance to do so, she will not miss it. Arwen is also a leaper and a jumper, she does not have to necessarily touch the ground when she changes her place in the living room. She can jump on the couch and to the chair and back. So, if Gala is the Queen of running, Arwen is the Queen of jumping. Again, this is probably inherited from her dad Vind.


Keholtaan Arwen jenkkimäisen tanakka eli turkki on todella tuuhea ja runsas. Naamassa näkyy jenkkimäinen ilme eli ei niin kaunis ja siro kuin Galan pää. Tan-merkit antavat ilmeelle paljon ja neiti on todella kaunis. Kaula saisi olla pidempi, mutta muuten keho on kiva kokonaisuus - sopusuhtainen. Kulmaukset voisivat olla myös hieman paremmat, koska niiden takia kävely on hieman sellaista tepsuttelua. Kaunis neiti on kuitenkin ja hänetkin olisi tarkoitus viedä näyttelyyn tutkittavaksi, että tiedämme, mitä neidistä sanotaan.

Arwen's body is a more american than european. Her coat is really thick and rich. On her face there is a bit of an american look, so the face ain't as beautiful and graceful as the Gala's head. Tan markings give a lot to the expression and she is really pretty. The neck could be longer, but otherwise the body is a nice package - a well-proportioned. Angles could also be slightly better, because they reflect in walking. She is a beautiful lady however, and she too I will take to a few shows, that we know what they say of her really.

Pohjois-Suomen Sheltit ry:llä hommissa

Koska Petristä tuli nyt Pohjois-Suomen Sheltit ry:n puheenjohtaja, tarkoittaa se erilaisia vastuita tuoda yhdistys esille ja olla mukana toiminnassa.

Since Petri became the chairman of the Northern Finland Sheltie's Association, it means a different kind of responsibilities to bring the association known and be a part of the action.

Oulun Koiramessuilla 3. - 4.5. - Pohjois-Suomen Sheltit ry:n hallitus oli päättänyt osallistua Oulun Koiramessuille, jotka järjetettiin Haukiputaalla. Petri ja minä olimme Smartteamsin porukan kanssa sitä pistämässä pystyyn. Siellä seisoskelimmekin viikonlopun ja teimme ihmisille tutuksi shelttiä. Mukanamme olivat meidän kaksi pientä palleroamme ja Lexie. Moni ajatteli sheltin nähdessään, että ne ovat sellaisia haukkukoneita. Nähdessään Galan ja Arwenin moni ihmetteli, miten nämä koirat voivat olla näin rauhallisesti täällä kaiken hälyn keskellä. Meiltä kysyttiin mm. seuraavia asioita rodustamme: ”Haukkuuko sheltti paljon?” ”Miten sheltti tulee toimeen lasten kanssa?” ”Ai, eikö sheltti kasvakaan tuota isommaksi?” ”Pitääkö sheltin kanssa harrastaa koko ajan jotakin?” ”Paljonko sheltti maksaa?” ”Ovatko nuo myytävänä?” Oli ihana rikkoa myyttejä, ja toisaalta oli antoisaa nähdä ihmisten reaktiot, kun he näkivät kasvattimme ständillämme. Koiramessut olivat antoisa kokemus. Oli ihana tutustua erilaisiin ihmisiin, vastailla heidän kysymyksiinsä ja tiedusteluihinsa. Lisäksi pääsimme Rantapohjaan, koska paikalle sattui eräs tuttu reportteri juuri oikeaan aikaan.

Oulu Dog Fair 3. - 4.5. - Northern Finland Shelties Association's Board decided to participate in Oulu Dog Fair, which was held at Haukipudas. Petri and I were there with Smartteams people to arrange it. We stood there the whole weekend and we made shelties familiar to the people. With us were our two little ones and Lexie. Many thought when seeing a sheltie that they are some kind of barking machines. After seeing Gala and Arwen many wondered how these dogs can be so calm here in the middle of all the noise. We were asked a lot of questions, and here are few of them: "Does sheltie bark much?" "How sheltie gets along with the kids?" "Oh, sheltie doesn't grow any bigger than that?" "Do you have to do things with sheltie all the time?" "How much does a sheltie cost?" "Are those for sale?" It was wonderful to break the myths, and on the other hand it was rewarding to see people's reactions when they saw our dogs in our stand. Dogs fair was a rewarding experience. It was wonderful to get to know different kind of people, to answer their questions and requests for information. In addition, we were able to get in a local paper, because we had a visit from a well-known reporter at the right time.

Äitienpäivän match show 11.5. - Pohjois-Suomen Sheltit ry järjesti perinteisesti mätsärit äitienpäivänä. Tänä vuonna ne järjestettiin Muskettikoiran pihassa Maikkulassa. Vaikka päivä oli hieman kolea, tuli paikalle kuitenkin ihan mukavasti ihmisiä ja saimme pidettyä leikkinäyttelyn mukavissa merkeissä. Meillä oli niin arpamyyntiä, makkaroita ja lettuja, joten sivutoimintaa oli myös näyttelykehien lisäksi. Päivä oli mukavan rento ja leppoisa, koska sitä tekemässä olivat mukavat tyypit. Tästä oli kiva kerätä kokemusta, koska olisimme Peten kanssa kesäkuun alussa menossa mätsäreihin tuomareiksi.

Mother's Day match show 11.5. - Northern Finland Shelties Association organized the traditional match show on Mother's Day. This year it was held in the yard of Muskettikoira at Maikkula. Although the day was a bit chilly, a lot of people came there and we were able to arrange a nice unofficial exhibition. We had a great group doing it there, so it was really fun to do everything. It was nice to get this experience, because Pete and I are going to be judges in a match show in the beginning of June.

Agilityä

Teimme nyt keväällä raskaita päätöksiä perheessämme. Petri päätti aloittaa agilityn ja mietimme koiraa, jonka kanssa Petri sitä harrastaisi. Aluksi ajattelin antaa Petrille Lexien, mutta Viivin reaktion nähtyäni teimme kuitenkin niin, että Lexie olisi minulla ja Viivi menisi Petrille. Kävimme nimittäin talvella treenaamassa kerran, ja Viivi oli niin Petrin perään radalla, että päätin luovuttaa. Lexiellä ja minulla on haasteita voitettavana, joten me jatkaisimme treenaamista yhdessä, kun taas edistynyt ja kisavalmis Viivi antaisi paljon Petrille helpotusta, kun mies harjoittelee tekniikoita ohjaamisessa.

We made some difficult decisions in the spring. Petri decided to begin agility and we thought about which dog should he take. At first, I thought of giving Lexie to Petri, but after seeing Viivi's reaction when she saw what he did with Lexie, I decided to give Viivi to Petri and I will train with Lexie. We went training once in the winter and Viivi was so after Petri on the track, so I decided to give her up. Lexie and I have challenges to overcome, so we should continue our training, while Viivi (advanced and ready to race) would give a lot of help to Petri, when he is practicing the techniques in controlling a dog on a track.

Haimme kesätreenipaikat OKK:lta koirillemme ja saimmekin ne samasta ryhmästä. JEE! Petri treenaa siis Viivin kanssa ja minä Lexien kanssa. Treenipäivämme on keskiviikkoiltaisin. Olemme myös suunnittelemassa muutamaa omatoimitreenikertaa viikkoon lisää, että saamme tuon Petrin oppimaan tekniikan ja ohjaamaan Viiviä paremmin. Minä pääsen samalla harjoittelemaan agilityohjaajan pestiä, kun koulutan Petriä. HIH! Tavoitteeksi otamme, että pääsisimme molemmat kisaamaan kesän loppuun mennessä eli viimeistään elokuussa.

We both applied for a summer training place's from OKK and we got them from the same group. JEE! Petri, therefore, is training with Viivi and I with Lexie. Our training is on Wednesday evenings. We are also planning to go and train on our own, so that we can train Petri to guide Viivi better. I get a chance to be a agility instructor for Petri. HIH! We are going to train so, that we could both be competing in the end of summer at the latest or by the end of August.

Petri kävikin Viivin kanssa harjoittelemassa kisaamista muutaman radan epävirallisissa agilitykilpailuissa Oulunsalossa 13.5. Kävimme myös Lexien kanssa tekemässä supermölliradan, missä oli vain hyppyjä ja putkia. Opin taas sen, että Viivihän irtosi todella hyvin, mutta Lexie kaipaa taas tarkempaa ohjausta. Ohjausvirheitä siis tuli sillä radalla. Se ei kuitenkaan haitannut, koska kävimme Lexien kanssa kisaamassa saman tapahtuman mätsäreissä ja olimme punaisten neljäs omassa luokassamme. Saimme hieman leluja ja herkkuja lahjaksi - molemmat. Agilitypuolella Petri ja Viivi onnistuivat kisoissaan todella hienosti: supermölliradalla pari oli 2. ja aloittelijoiden radalla 3. Tässä pitääkin vielä mainostaa, että koirat, jotka olivat heidän edellä molemmilla radoilla, kilpailevat oikeasti 3. luokassa, joten aika hyvin meidän parivaljakolta. Petri olikin kisailujen jälkeen todella innoissaan ja haluaa lisää kilpailla. Tähän annamme todellakin mahdollisuuden. Katsotaan, kisaavatko he jo kesän lopulla 2. luokassa tai jopa 3. luokassa. Olisihan se mahtavaa!Petri wanted to try agility with Viivi, so they went to an unofficial agility competition at Oulunsalo on 13th of May. I wanted to try it too, so I did super easy track with Lexie, which had just jumps and pipes. I learned once again that Viivi is race-ready and Lexie needs a lot more guidance. I did some errors on the track. It didn't matter, because our main target was to train showing with Lexie in the same event. There was a match show and we got the red and we were fourth in our class. We got some toys and snacks - both. On agility track Petri and Viivi did really well: On super easy track they were 2nd and on a beginner's course they were 3rd. I shouldn't advertise, but the other dogs who were ahead of Petri and Viivi are competing for real in 3rd class, so Petri and Viivi did pretty well. After the race Petri was really excited about it and wants to compete more and more. To it, we will give him a real possibility. Let's see, will they compete near the end of summer in 2nd class or even in 3rd class. It would be soooooo great!Näyttelyitä - Shows

Aloitimme tälle vuodelle näyttelykiertueemme Oulun KV:sta. Tuomarina näyttelyissä oli Monica Blaha Itävallasta. Näyttelyyn oli ilmoittautunut 77 shelttiä, joten iso kasa koiria oli paikalla. Ilma oli aivan upea ja aurinkoinen. Lexie oli myös todella hyvässä turkissa ja tuulella, joten olin oikeastaan innoissani näyttelystä. Valitettavasti emme saaneet sitä, mitä tulimme hakemaan eli ERInomaista, vaan ainoastaan Erittäin Hyvän. Siitä on kuitenkin hyvä lähteä liikkeelle mammaloman jälkeen. Arvostelun voi lukea näyttelytuloksista Lexien sivulta.


We started this year exhibition's from Oulu International dog show on 18th of May. The judge was Monica Blaha from Austria. There were 77 shelties, so there were a big pile of dogs on the spot again. The weather was absolutely gorgeous and sunny. Lexie had also a very good coat and mood, so I was really excited about the show. Unfortunately, we did not get what we came for (excellent), just only very good. It is, however, a good place to begin after the maternity leave. You can read the show review from Lexie's page.

Olimme myös järkkäilemässä näyttelyä perjantaina ja lauantaina, koska Äimärautio oli ko. viikonlopun koiratapahtuman mekka. Perjantaina olimme OKK:n porukoiden kanssa tekemässä OKK:n ryhmänäyttelyä, ja lauantaina olimme mukana parkkipirkkoina opastamassa autoilijoita parkkipaikalla. Koska ilma oli mitä loistavin, porukka mitä hauskin, oli mukava työskennellä ne päivät ja hankkia niitä arvokkaita talkoopisteitä ensi talvea varten, koska ensi talvena OKK:lla olisi se himoittu halli viimeinkin - ei enää kupolia, vaan oikea halli. Lisäksi Petri haluaa nyt tehdä kaikkensa, että hän saa mahdollisimman paljon pisteitä tienattua, että treenaamaan pääsee kunnolla + ilmaiset lähdöt ovat kohteena myös. Ihana nähdä Petri niin innostuneena!

We were also putting up the show arena on Friday and on Saturday, because Äimärautio at Oulu was the dog event mecca on that weekend. On Friday, we were there as a stuff from OKK with others to build up OKK's group show for Saturday, and on Saturday we attended as parking assistants to guide all those visitors to the right parking lots. Because the air was sunny and warm and people with us were fun, it was nice to work on those days and get those valuable point for next winter, because next winter OKK would have that covered training hall for real - no longer the ugly dome, but a real hall. In addition, Petri now wants to do everything that he wants to get as many points he can have so he can train with Viivi + get those free starts to races. Lovely to see Petri so excited!