HUOM!

Kuvien käyttäminen ilman lupaa on tekijänoikeusrikos. Tämän blogin kuvia ei saa käyttää virtuaalikenneleissä eikä muissakaan samantyyppisissä asiayhteyksissä.

VALIKKOPALKKI

9. marraskuuta 2013

Meillä on pentuja! JEE! MUTTA! - We have puppies! JEE! BUT!

Voisi kirjoittaa, että kaikki ei mennyt niin kuin odotettiin. Viikon olen tässä ollut eräänlaisessa koomassa, johon en kuvitellut joutuvani koskaan. Ainakaan ensimmäisen pentueeni kanssa. Oletuksena oli, että emo alkaisi hoivata poikasiaan ja maitoa virtaisi. Pieniä kuolemia saattaisi olla, mutta tärkeintä olisi, että emo hoitaisi pentuja, nuolisi niitä ja tehostaisi niiden verenkiertoa.

All I can do now is to write, that everything didn't go as we expected. I've been in one sort of coma for a week now, which I never imagined I could be in. At least not with my first litter. I assumed that the mother would begin to nurture the puppies and the milk would flow. Small deaths could be, but the most important thing would be that the mother would take care of the puppies, lick them, and enhance their blood circulation.

Ennen mitään isompia ongelmia.
Kaikki alkoi viikko sitten lauantaina. Lexien vesi meni, ja aloimme odotella polttoja ja työtöjä. Innoissani olin, koska tämä oli ensimmäinen pentueeni. Lämmöt olivat menneet hyvään suuntaan eli haitaria oli ylös ja alemmas, ylös ja alemmas. Sitten ilmaantui ensimmäinen ongelma - emän emättimestä sojottivat häntä ja tassu. Vain yksi tassu! Missä oli toinen? Yritimme hetkemme kääntää pentua, mutta ei onnistunut. Jouduimme soittamaan päivystykseen ja lähdimme kiireellä ajamaan kohti päivystysasemaa. Päivystyksen aulassa saimme pennun käännettyä ja se syntyi. Vielä elossa onneksi, mutta nuora emon sisälle jälkeiseen kiinni. Pian syntyivät kaksi muutakin. Elämässä kiinni olivat siis kaksi trikkiä ja yksi hyvin pieni merle. Sitten jäimme odottelemaan. Odotusta meni hetkinen, kunnes Lexie aloitti taas työnnöt. Ulos putkahti pienehkö merle, ja iso merle. Sitten meidän pitäisi odotella vielä kuudes. Olihan se kuudes siellä? Ajatukset vaeltivat. Käytimme koiraa vielä röntgenissäkin, että siellä varmasti olisi vain se yksi eikä kahta, kuten lääkäri ajatteli. Pian varmentui se, että siellä oli yksi hyvin iso pentu, joka ei vain liikkuisi ulos. Mietimme sektiota, mutta sitten Lexien poltot alkoivat taas ja työntö kerrallaan pentu tuli ulommas ja ulommas, kunnes se oli käsissämme ja hoidettavana. 

It all started a week ago on Saturday. Lexie's water broke, and she began to wait for labor. I was excited, because this was my first litter. Temperatures changed in the right direction in other words it went up and down, up and down. Then appeared the first problem - from Lexie's vagina we saw just one paw and a tail. Only one paw! Where was the other one? We tried our moment to turn the puppy, but we did not succeed. We had to call to the emergency, and then we left in a hurry to drive towards the on-call station. At the on-call stations lobby we got a puppy out and still alive, fortunately, but the string was inside the mother attached to ending. Soon, two more were born alive. Therefore we had two tricolor and one a very small merle. Then we had to wait. We waited and waited, until Lexie began thrusting again. Out pops a smaller merle and a one big merle. Then we had to start waiting for the sixth. Was there a sixth? Thoughts wandered. We X-rayed Lexie to confirm, that there's was only one and not two, as the doctor thought first. Finally it was confirmed that there was one very big puppy, who was not moving out. We thought about caesarean section, but then Lexie began to push it out and the puppy came farther and farther, until it was in our hands and being cared for.

Kuusi vielä - pienin merlekin onnellisesti mukana.
Tämän jälkeen otimme Lexien ja pennut ja lähdimme kotiin. Hoito olisi hyvä tehdä täällä kotona, jotta ei olisi ongelmia. Valitettavasti näin ei käynyt. Lexie antoi maitoa pennuille, makasi lakonisesti ja väsyneenä. Hoitamista Lexie ei tehnyt, ei nuollut ei hoitanut. Jouduinkin sitten itse kakattajaksi, pissittäjäksi ja imettäjäksi. Jotain, mihin en todellakaan ensimmäisen pentueeni kanssa odottanut joutuvani. Seuraavana aamuna heikoin - 70 g pentu - oli kuollut. Tällöin päätimme, että keinoemo on tarpeen. Meistä ei ole sijaisemoiksi omilla taidoillamme. Pennut aluksi veimme toiselle emolle, että se imettäisi ja hoitaisi. Tämä tapahtuikin onnistuneesti ja kaikki pennut - viisi vielä - söivät ja joivat varaemosta. Varaemolla oli myös maitoa ja halua hoitaa. Valitettavasti maito ei riittänyt ja pentujen paino laski ja laski. Veimme pennut takaisin Lexielle, että hän antaisi sitä ravinteikasta maitoa. Yritimme aikamme, mutta Lexie ei vain hoitanut, ei antanut huomiota pennuille. Lexie vain makasi. Seuraavana aamuyönä toinen pienimmistä pennuista alkoi huutaa, ja aamulla sekin jouduttiin lopettamaan. Eläinlääkärille veimme koko poppoon nesteytykseen ja tutkittavaksi, jossa todettiin, että Viiru - pienin trikki - oli heikoin - keuhkoissa nestettä ja sydänäänet heikot ja epärytmiset. Annettiin nesteenpoistolääke Viirulle, ja antibiootit kaikille pennuille, nesteytys samoin. Meidän piti odottaa ja katsoa. Maailma ei muuttunut kummemmaksi. 

After this, we took Lexie and puppies and we went home. Care should be good to do here at home, so there would not be any problems. Unfortunately, this did not happen. Lexie gave milk to the puppies, but she just lay laconic and tired. Lexie didn't lick and take care of the puppies at all. Then I actually ended up as a pooper, pee'er and nursing mother. Something which I did not really expect to do with my first litter. The next morning, the weakest - 70 g puppy - had died. After that, we decided that it is necessary to get a substitute mother. We did not have any talent to be that. We took our puppies to another mom, which would give them nursing and milk. This is what happened successfully and all the puppies - five still - ate and drank from her. Unfortunately, there was not enough milk, and the puppies weight decreased and decreased. We took the pups back to Lexie, and thought that she would give the nutrient-rich milk to them. We tried our time, but Lexie was not taking care of those little ones, did not give attention to the puppies. Lexie was just lying on the pin. The next morning, before first light, second smallest of the puppies began to cry, and that too in the morning had to be put down. Then we took the whole group to a vet for hydration and inquiry, which concluded that the Viiru - the smallest tricolor - was the weakest - fluid in the lungs and heart sounds weak. Vet gave diuretic for Viiru, and all the others was given antibiotics, hydration as well. We had to wait and see. The world did not change neither.

Kyllä välillä voi nukkuakin...
Sitten käsissämme oli enää neljä - kaksi trikkiä ja kaksi merleä. Kaikki kohtuullisen elinvoimaisia ja kovia imemään. Emon tissejä rettuutettiin ankarasti. Kakatus ja pissitys onnistuivat vielä, mutta sitten kakka muuttuikin hiljalleen vihreäksi. Tämä merkitsi joko pöpöä mahassa ja vähäistä ruokaa. Tissejä nyittiin, nyittiin ja tuntui, että pennut vain söivät, eivät nukkuneet. Kakka muuttui vihreäksi. Tein vaikean päätöksen ja syötin pennut täyteen, nappasin ne lootaan ja lähdimme ajamaan kohti Äänekoskea ja Tuijaa. Pihtiputaan Shellin pihalla annoin pennut hänelle ja illalla tuli heti kuvaa, kun sijaisemo hoitaa ja nuolee pentuja. Pennut söivät ja kasvoivat.

Then there were just 4 puppies - two merle and two tricolor. All of them were lively and they all had strong suction. Lexie's tits were sucked very hard. Pooping and peeing succeeded. Puppies sucked and sucked harsly mom's tits, it seemed that the puppies just ate and ate, did not sleep. The poop started to go green. I made a difficult decision and fed puppies full, then I grabbed them in to a box and started to drive towards Äänekoski and Tuija. At Shell Pihtipudas we gave the puppies to her and in the evening she send me images, where foster mom took care and licked puppies. Puppies ate and grew.

Nyt viikon jälkeen olo on ollut kuin koomassa. Pennut ovat hyvässä hoidossa, koska niiden painot kasvavat. Kakka on muuttumassa hiljalleen oikeanväriseksi, mutta on edelleen löysää. Viirun paino on lopettanut kasvunsa ja pennusta on tullut viileä, joten sydän voi loppua minä päivänä tahansa. Mahdollisesti Viiru Pesonen nukkuu pois, joka koskee eniten. Loput kolme voivat hyvin ja isoin pötkäle merletyttönen Mustis lihoo ja voimistuu hyvin, kanssatrikkityttösen Kauluksen ja merlepoitsun Vallen kanssa. Yritän pysyä positiivisena, mutta moni asia häiritsee päätä. Mitä tein väärin? Miksi Lexie ei hoitanut pentuja? Miten kaikki meni näin? Teinkö liian hitaasti päätöksen? Olin toimintakyvytön väsyneenä ja tietämättömänä. Nyt katsotaan, mihin tämä kaikki vie.

I have been in a coma for a week. Puppies are in good hands, because of their weight increases. Poop is slowly turning into the right color, but it is still loose. Viiru's weight has stopped growing and little one has become cool, so the heart can stop any day now. There is a big chance that Viiru Pesonen will sleep away soon. The remaining three are doing well and the biggest puppy - a merle bitch Mustis - is gaining weight and growing well with others, tricolor girl Kaulus and merle boy Valle. I'm trying to stay positive, but many things wander in my head. What did I do wrong? Why Lexie is not taken care of the puppies? How it all went like this? Did I make all the decisions too slowly? I was all locked up and tired and clueless. Now let's see how all this will turn out.

Mieheni sanoin: "Melkein viikko taistelua pentujen elämän puolesta on nyt takana. Viime yönä tappio alkoi häämöttää, mutta ison ja vaikean päätöksen jälkeen pennuille on nyt tarjolla koiraemon hoitoa ja maitoa, jotka aikaisemmin olivat puutteella. Nyt pikkuisilla on tässä tilanteessa parhaat mahdolliset edellytykset päästä elämän alkuun. Todella suuri kiitos siitä, että maailmassa on olemassa aidosti hyviä ja auttavia ihmisiä. He ovat hädän hetkellä korvaamattomia. Tämän kokemuksen jälkeen on aivan varmaa, että me Hennan kanssa tulemme varmasti myös tarjoamaan apua silloin, kun vain suinkin pystymme auttamaan.

Varaemo Nasu ja pienet - Tuija Pakkasen luona Äänekoskella.
http://chevian.omasivu.fi/