HUOM!

Kuvien käyttäminen ilman lupaa on tekijänoikeusrikos. Tämän blogin kuvia ei saa käyttää virtuaalikenneleissä eikä muissakaan samantyyppisissä asiayhteyksissä.

VALIKKOPALKKI

28. elokuuta 2012

Hieno viikonloppu - infoa, koirakavereita, pentuja sekä serti!

Tämä viikonloppu oli todellakin tapahtumarikas. Kävimme lauantaina 25.8. Susadanin kasvattipäivillä Haukiputaalla Häyrysenniemessä sekä sunnuntaina 26.8. Rovaniemellä Elo-Show'ssa. Olimme mananneet suuria asioita Kuopiosta lähdettäessä, joten ne piti lunastaa. Toisaalta viikonloppuun mahtui myös hieman surkeampiakin asioita, mutta iloisissa merkeissä. Viivi-mammamme lähti sunnuntaina äitiyslomalle kasvattajan eli Maaritin tykö. Neiti on nyt kotoa poissa 2 kk.

This weekend was certainly eventful. We went on Saturday 25.8. to Susadan's breeder meeting at Haukipudas Häyrysenniemi and on Sunday 26.8. we went to Rovaniemi August-Show. We had maid some promises beforehand, so they had to be redeemed. On the other hand the weekend also included miserable things, but in joyful marks. Viivi-mom went on maternity leave on Sunday to the breeders house. She is now 2 months away from home.


Susadanin kasvattipäivät

Heli haistelee pentuhajuja...
Kävimme lauantaina toisen kerran jo Susadanin kasvattipäivillä. Toivottavasti tästä muodostuu perinne, ja voimme viedä neitimme tulevaisuudessakin tällaisille päiville. Toisaalta siellä päivillä ollessani huomasin, että kaipaisimme muutenkin shelttiseuraa aina viikottain esim. lenkkien parissa. Taidamme siis aktivoitua uudelleen noille shelttilenkeille.

We went on Saturday for the second time to Susadan's breeder meeting. Hopefully, this comes a tradition, and we can take our girls there in the future too. On the other hand there at the meeting, I noticed that we miss sheltie company every week. So I think we're going to re-active our visits at Sheltie Jog every Sunday.

Tiina ja Aini olivat varanneet meille Koljun majan Koljun venesataman kupeesta. Se on hieno paikka viettää aikaa. Siellä on iso pirtti, jonne voi mennä sateelta suojaan ja iso piha, missä koirat voivat telmiä, ihmiset voivat seurustella sekä paistaa makkaraa. Lisäksi siellä on sauna, jota voi myös lämmittää. Sääkin osui kohdalleen, joten oli mukava viettää ko. päivää. Mikäs oli sen mukavampaa kuin katsoa koirien telmimistä keskenään tai haistella pentuja pentuaitauksessa.

Lexie ja isä Pepsi
Tiina and Aini had booked us Kolju's hut near Kolju's marina. It's a great place to spend time. There is a big living space, where you can go in case of rain and a big yard, where the dogs can have fun, people can socialize, as well as grill sausages. In addition, there is a sauna, which can also be heated. The weather fell into place, so it was nice to spend time there. What would be nicer than to smell puppies or watch shelties play together. 

Katsetta ei voinut vastustaa...
Kasvattipäivät eivät ole vain istumista ja seurustelua, vaan siellä saa aina uutta infoa kaikesta tiedosta, mitä koiramaailmaan on tullut. Tällä kertaa saimme tietoa ravinnoista ja ruokinnasta sekä trimmausapua Tiinalta halutessamme. Mehän käytimmekin tätä palvelua hyväksemme, koska seuraavana päivänä menisimme Rovaniemelle. Tarvitsimme serti-trimmin. Tiina sen sitten antoikin ja laittoi Lexien parhaaseen paraatikuntoon. Iltapäivä meni nopeasti näissä merkeissä. Valitettavasti seuraavan päivän laittamiset odottivat, joten lähdimme kotiin pesemään koiramme seuraavaa päivää varten.

The meeting are not just sitting and socializing, but there is always new info for us of all the information, what the dog world has produced. This time we got the information about nutrition and feeding, as well as trimming help from Tiina. We used this service, because the next day we would go to Rovaniemi. We needed a certificate-trim. Tiina then gave it and put Lexie in best shape. Afternoon went quickly. Unfortunately, the next days things waited for us, so we went home to wash the dogs for the next day.


Rovaniemen Elo-Show

Sunnuntaina kävimme pyörähtämässä Rovaniemellä ryhmänäyttelyssä. Tämä näyttely olisi meidän viimeinen tälle kesälle ja vuodelle, koska tämän jälkeen ajattelimme jättää Lexie-neitimme lomalle. Tavoitteena oli lopettaa kesä tyylikkäästi ja sehän onnistui!

On Sunday, we went to a group show at Rovaniemi. This would be our last show for this summer and for the year, because then we thought we'd leave our Miss Lexie on holiday. The aim was to end the summer in style, and in that we succeeded!

Rovaniemen näyttely järjestettiin Puistolammin pallokentällä. Mukana näyttelyssä olivat FC1- ja FC2-ryhmät. Tuomarina shetlanninlammaskoirille toimi Eriksson Eva Ruotsista. Mukana oli 43 shelttiä, joista pentuja oli 4, uroksia 18 ja narttuja 25. Shelttijunnut arvioitiin kehässä 2 ja heidän tuomarinsa oli Elina Tan-Hietalahti. Kuitenkin shelttien pääarvioinnin teki Eva Eriksson.

Rovaniemi show was held at Puistolampi ball field. The exhibition was for FC1 and FC2 groups. The judge of Shetland Sheepdog was Eva Eriksson from Sweden. There were 43 shelties, of which four were puppies, 18 were males and 25 were females. Junior Shelties were evaluated in the ring 2 by judge Elina Tan-Hietalahti. However shelties main judge was Eva Eriksson.

Meidän kesämme oli mennyt tähän asti hienosti. Olimme saaneet tämän vuoden aikana kerättyä Lexielle hienon ERI-suoran, joten nyt olisi hyvä saada jotain kivaa vielä lopuksi, mihin olisi hyvä lopettaa. Tietysti toiveet olivat korkealla! Esimerkiksi naureskelimme Petrin kanssa, että lähdemme sertiä hakemaan Rovaniemeltä. Muuhun emme olisi tyytyväisiä. Hieman kyllä meinasi ehkä olla suuret luulot, mutta onneksi meidän ei tarvinnut tulla kotiin tyhjin käsin.

Our summer we had gone very well so far. We had received this year for Lexie a fine row of EXCellent, so now would be good to get something nice, where it would be good to end this summer. Of course expectations were high! For example, we were chuckling with Petri, that we went there to pick us up a certificate. Otherwise we would not be happy. A little bit high hopes, but fortunately we did not have to come home empty-handed.

Löysimme paikkamme ihan kehän laidalta, josta pääsimme seuraamaan tapahtumia + sitä, mistä tuomari tykkäsi. Mittatikku oli käytössä usein, joten ainakin koosta tuomari oli tarkka. Toisaalta en juuri ehtinyt seurailla muuta trimmatessani Lexiä kehäkuntoon. Lisäksi keskityin neitiin muutenkin, kun harjoittelimme kulkua ja käyttäytymistä kehässä.

We found a lovely place beside the circle, where we were able to follow the events + see of what judge liked. Dipstick was in use often, so of size the judge was very strict. On the other hand I just had no time to follow the others, because I was grooming Lexie to ring shape. In addition, I focused on our miss anyway, when we practiced walking and behavior in the ring.

Pian olikin narttujen vuoro astua kehään. Koska junnut arvioitiin toisessa kehässä, aloitettiin meidän kehämme heti nuorista nartuista. Kehässämme oli neljä narttua. Me kilpailimme nrolla 32. Tuomari kävi lävitse kaikki koirat tarkasti. Meidän kehämme meni hienosti. Lexie kulki taas kuin unelma ja käyttäytyi mallikelpoisesti koko ajan. Tämä toikin meille omasta vuorostamme ERI:n. Kilpaluokassa toimimme myös hienosti ja tuomari sijoitti meidät luokkamme voittajaksi eli olimme NUK1 ja ainoastaan me saimme luokastamme SA:n. JIHUU! Pääsisimme ainakin yrittämään sertiä!

Soon it was females turn to enter the ring. Because the juniors were evaluated in the second ring, we started our ring of the young females. At our ring there were four females. We competed on number 32. The judge went through all the dogs carefully. We did great at our turn. Lexie ran like a dream again, and behaved exemplary manner at all times. This behavior and moving gave us EXCellent. In competing class we also competed well and judge placed us in the first place so we were NUK1 and only we got worth a certificate badge aka pink ribbon. JIHUU! Now we could at least try to get that certificate.

Paras narttu -kehää odottelimmekin jonkin aikaa. Siinä ehtikin hieman rauhoittua kehävoitosta. Olin onnellinen, koska olimme matkalla oikeaan suuntaan. Aloinkin sitten lopulta laittamaan Lexietä paras narttu -kehää varten. Hieman pöyhintää ja menoksi. PN-kehässä meinasi hieman jännittää, miten nyt kävisi. Toiveena oli sijoittua mahdollisimman ylös. Tuomari näytti tykkäävän Lexiestä ja jäimmekin lopulta viimeisen neljän joukkoon. Lexie sijoittui PN-kehässä lopulta kierroksen jälkeen toiseksi. Koska voittaja oli jo valio, tippui sertifikaatti meille eli saimme kuin saimmekin sen! AIVAN MAHTAVA TUNNE! Tämä oli se juttu, mitä tulimme hakemaan. Arvostelu oli myös hieno!

Best Bitch ring we had to wait for some time. At that time I had time to calm down after our winning our ring. I was happy because we were on the right track. I began then eventually put Lexie at best for best bitch ring. A little combing and puffing and then on we go. BB-ring almost got us a little nervous, what would happen now. The hope was to rank as high as possible. The judge seemed to like Lexie so we were left at the ring finally as one of the last four. Lexie ranked eventually at BB-ring a second. As the winner was already champion, we got the certificate! JUST A GREAT FEELING! This was the thing what we came looking for. Our review was great too!

Hieman näyttelyn jälkeen nauratti, että emme me turhaan uhonneet hakevamme sertiä täältä. Niin vain kävi ja saimme sen, mitä halusimmekin. Kimi Räikkönen -asenne tehosi: "Teemme parhaamme ja katsomme, minne se riittää." Tulos oli riittävä.

After the show we giggled, that we did not unnecessarily spoke of getting that certificate from Rovaniemi. It just happened and we got what we wanted. Kimi Raikkonen attitude worked: "We'll do our best and see is that enough." Our performance was adequate.