HUOM!

Kuvien käyttäminen ilman lupaa on tekijänoikeusrikos. Tämän blogin kuvia ei saa käyttää virtuaalikenneleissä eikä muissakaan samantyyppisissä asiayhteyksissä.

VALIKKOPALKKI

25. helmikuuta 2012

Tornion ryhmänäyttely 25.2.2012 - Group Show at Tornio

Kävimme tänään Torniossa ryhmänäyttelyssä. Siellä olivat näytillä FCI:n ryhmät 1, 5 ja 6. Shetlanninlammaskoiria näyttelyyn oli ilmoittautunut 25. Tuomarina shelteille toimi Harry Tast. Näyttelypaikkana toimi Tornion ravirata ja pienimmät koirat olivat tietysti sisätiloissa eli raviradan hallissa. Sisällä oli ahdasta kehien ympärillä, mutta kun pääsi levittäytymään katsomon istuinpaikoille, oli paikka oikeastaan aika tilava.

We went today to Tornio for a dog's group show. There were three FCI groups showing: 1, 5 and 6. There were 25 shelties present at the show. The judge was Harry Tast. The show venue was Tornio's racetrack and of course the smallest dogs were inside the racetrack audience hall. Inside were crowded around the frames, but when we got to spread to the auditorium seatings, the place was really quite spacious.

Lähdimme Lexien kanssa tavoittelemaan ERIä ja SA:ta, jos vaikka sellaisen tällä kertaa saisimme. Haluamme tältä vuodelta ykkösruusukkeen Lexielle, joten ERI on todella tärkeä arvosana meille. Tuomarista oli tietoja, että on hän on todella tarkka ja selkeä arvioinnissaan. Hän ei pettänyt tälläkään kertaa, vaan kertoi tarkasti, mikä oli oikein ja mikä kehitettävää.

We went there to hunt down an EXCELLENT grade and SA for Lexie if although this time we could get those. This year we want to get the national shetland sheepdog organization's First rosette for Lexie, so EXCELLENT grade is a very important mark for us. We had heard that this judge was very precise and clear in his assessment. He did not disappoint this time either, but told us exactly what was right and what was there to develop in.

Lexien kasvattaja Linda oli myös paikalla. Lexien veli Mr. Cadillac otti itselleen nuorten luokan voiton ja vielä Paras uros (PU) -kehässä voiton ja sertin. Viivin veli Pate sijoittui ko. kehässä toiseksi saaden varasertin. Tästä tuli tietysti meidän leirille kovat paineet.

Lexie's breeder Linda was also present. Lexie's brother Mr. Cadillac took a class victory in young males, and was the best male (PU1) and got the certificate. Viivi's brother Pate was placed second in the PU ring and got the vice certificate. Of course those wins gave us lots of pressure.

Narttujen junnuluokassa oli kuusi koiraa. Lexie oli kehän alussa hieman levoton, mutta lopulta sain neidin kuriin. Arvioinniksi saimme ERInomaisen. Kehän voittajaluokassa sijoituimme vielä kovan kilpailun jälkeen ensimmäiseksi eli tulokseksi tuli JUN-ERI + JUK1 ja SA. Pääsimme siis Paras Narttu (PN) -kehään ja olimme ehdolla sertille.

In bitches junior class were only six dogs. Lexie was a little jumpy at the beginning, but finally I got our little lady under control. We got our grade and it was EXCELLENT. In bitches junior winner class we ranked ourself as first after stiff competition so we were JUN-ERI + JUK1 with SA. We were able, therefore, to be in Best Bitch (PN) ring and we could get our first certificate.

Täytyy sanoa, että tässä vaiheessa olin hieman hukassa, koska tämä oli ensimmäinen kerta, kun pääsimme PN-kehään. Pää oli jossain pilvissä.

I must say that at this stage I was a little lost, because this was the first time that we got to the PN ring. My head was somewhere in the clouds.

PN-kehässä pääsimme ensimmäisiksi kehään ja saimme määrätä tahdin. Se oli aikaisemmin hieman ongelmana, että edellämme ollut meni hitaasti eteenpäin ja takana oleva tuli aina niskaan, mutta nyt saisimme mennä rauhassa eteenpäin omalla tahdillamme eli minä antaisin Lexien juosta, miten hän halusi. Aluksi kiersimme kehän ympäri kahdesti. Tämän jälkeen tuomari tiputti koiria pois niin, että jäljelle jäi enää neljä koiraa ja me olimme niiden neljän joukossa! Seuraavaksi lähdimme kiertämään kehää uudelleen. Tuomari sanoi, että saamme juosta ympyrää niin kauan, kunnes hän on sijoittanut meidät.

In PN ring we got to be the first who started to circle, and we could set the pace. In previous rings it had been very problematic, if ahead of us was a very slow mover and and behind of us would be very fast mover, but now we got to be the first one and set the pace so I would let our Lexie to run the way she wanted. At first we had to run around the ring twice. After that the judge dropped of dogs until there were only four and we were among those four! Then we had to run around the ring again. The judge said that we would have to run around the ring as long as it took him to place us to our positions.

Tuloksena oli, että sijoituimme lopulta 2. Lindan Heran jälkeen. Tunne oli mahtava, koska se oli enemmän kuin osasimme odottaa. Saimme lisäksi varasertinkin. JEE!

The result was that we ended up 2nd after Linda's Hera after. The feeling was great, because it was more than we had expected. We also got the vice certificate. JEE!